Seto kuningriik

 
Alostus
I kuningriik
II kuningriik
III kuningriik
IV kuningriik
V kuningriik
VI kuningriik
VII kuningriik
VIII kuningriik
IX kuningriik
X kuningriik
XI kuningriik
Laulunaase'

Tiinäütäjä

  Alostus


1994. aastagal oll edimäne Seto Kuningriik Obinitsah. Mõtõh tetä’ kuningriike tull mõtsasuumlaisilt, kinkõl om sääne uma päiv olõmah. Timahava (2003) om setosil jo’ kümnes vuur pitä' umma kuningriigipäivä. Aastaga' nakasõ' jo' segi minemä, palljo' asja' läävä' meelest ar' ja om vaia miilde tulõta', õt olõs kõigil tiiä' ja mälehtä' mia’ om olnu', kuis om olnu'. Siih naka no' kuningriike ritta pandma ja märgotuisi mano märkmä. Ku' kinkõlgi om midägi meeleh, taht midägi' tõisilõ tiidä' anda', hüvvi pilte siiä'üles panda', sis angõ' mullõ tiidä’ oie@sarv.ee 600-91-72.
Õiõ Sarv